מרכז ריאן

מרכז ריאן

מרכז ריאן לקידום התעסוקה בחברה הבדואית בנגבהוקם בשנת 2010 כשותפות בין ממשלת ישראל וג'וינט ישראל והופעלה באמצעות החברה למתנסים עד שנת 2012. החל משנת 2013 מופעלת תחת חברת אלפנאר.
מטרת העל של המרכז לשלב את האוכלוסייה הבדואית בשוק העבודה על-ידי טיפול בסוגיית התעסוקה על כל היבטיה.
צוות המרכז מורכב מעובדים מקצועיים, בני החברה הבדואית אשר מכירים את ההזדמנויות, החסמים השונים ואת עולם התעסוקה על דרישותיו.
התכנית ממוקדת בהקמת מרכזי תעסוקה רב-תחומיים בישובים הבדואים בנגב, המלווים על-ידי צוות אזורי מומחי תחום. עד כה הוקמו המרכז האזורי ומרכזים מקומיים ביישובים חורה, שגב-שלום ורהט. עד סוף 2014 יוקמו מרכזים נוספים בתל שבע, לקייה, ערערה בנגב, כסיפה ומועצה אזורית אבו בסמה.
מרכז-ריאן
 
Bookmark the permalink.

Comments are closed