שגיאות נפוצות של מנהלים

הקדמה – שגיאות נפוצות של מנהלים

בין אם הוא מנהיג מנוסה או מנהל חדש, ישנן שגיאות אשר עשויות להיות להן השפעות הרסניות לצוות, אפילו של עובד יחיד וכמובן לצוותים גדולים עד רמת כלל הארגון. כאשר שגיאות הנזכרות למטה עשויות להופיע הן באמת יכולות להיות הרסניות לארגון או לעסק.

מנהיגים וותיקים עד למנהלים "טירונים" מועדים לעשות את אותן שגיאות. כאשר שגיאות אלה אינן מזוהות באופן מיידי, הן עלולות לשבש את המטרה לשמה בחרנו במנהל / מנהיג גם אם יש לו יכולת טבעית להנהיג, הוא עלולו לחזור ולהחזיר את הצוות ו/או התהליך אחורה לשלב ראשוני…

שגיאות אלה עשויות להרוס את סיכויי הצוותים ואת המנהיגים עצמם ולמנוע מלהצליח בהשגת המטרות.

Bookmark the permalink.

Comments are closed