שגיאות נפוצות של מנהלים – "אני" מול "אנחנו"

"אני" מול "אנחנו":

אחת הטעויות הנפוצות שנעשות על ידי מנהלים, הוא שיש תחושה משמעותית בסביבה של "אני" מאשר "היררכיה של אנחנו". מנהל טוב, או מנהלים מסוג טוב "נוטים" לשכוח מה "אני" ולהתרכז בהשבחה של הצוות להרים ולהעצים אחרים מעלה ביחס למטרה ולהצלחה . מנהלים חדשים לרוב, מצליחים לנהל את עומס העבודה בלבד ולא בני אדם , הם ה"עבריינים" העיקריים בתדירות של ניהול "אנחנו" לעומת "אני". עם הדרכה או ללא הדרכה, גישה אנוכית שלהם עלולה לגרום נזק לרוח הצוות וכל חבר-צוות אשר מנוהל תחתיו, בסופו של דבר, יכול להתחיל "חבלה" בתהליכים על מנת להשיג הכרה או התייחסות מהמנהל. חברי הצוות עלולים לעכב סיום פרויקט, להימנע מלהופיע לפגישות עבודה וכדומה.
דרוש מהלך מרוכז של  בקרה כדי להימנע  מתרחישים אלו וחיוני להציע ולבצע, אימון והדרכה וסיוע למנהלים על מנת להרחיב אופקים ניהוליים ועזרה בקביעת סגנון המנהיגות שלהם.
 
המלצות ודרכי פעולה:
Bookmark the permalink.

Comments are closed