אימון ציוותי

"השלם קטן מסכום חלקיו" – עבודת צוות מאפשרת זאת! עבודת-צוות מייצרת אפשרויות והזדמנויות לביצועים ותוצאות טובות ורבות מאשר "סכום " החברים בצוות, אך יתרון זה מנוצל לעיתים נדירות.
 
המורכבות ההולכת וגוברת בעבודה השוטפת יוצרת

אימון עסקי ואירגוני

אימון עסקי בראש ובראשונה נועד לשפר ביצועים בארגון או בעסק ולייצר בשגרה התפתחות מקצועית תדירה.

בעבר יוחס "אימון" רק ל"אימון-מנהלים" (Executive Coaching) לדרגי ההנהלה הבכירה, (מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהלי אגפים)  ובעוד המושג

שרותים ותהליכי בקרה

הבקרה, במטאפורה מוכרת, היא "היד על הדופק", המאפשרת לגלות שינויים ולהעריך אם הם רצויים או בלתי רצויים ביחס לנורמה מוגדרת מראש. מערכות ושיטות בקרה אינן בהכרח צריכות להיות סבוכות