יצירת מוטיבציה פנימית אצל עובד – טיפ מספר 2

"עקרון המשחק"

האתגר הגדול שלנו כמנהלים הוא לייצר מוטיבציה פנימית גבוהה אצל העובד גם בביצוע משימות ומטלות שהכי לא בא לו לעשות, והוא דוחה אותן כל הזמן להמשך התוכן

יצירת מוטיבציה פנימית אצל עובד – טיפ מספר 1

השומר אחי אנוכי?
שאלה למנהלים שביננו:
האם אנו כמנהלים אחראים על המוטיבציה של העובד שלו?
אם עניתם "לא-מה זה קשור אלי?" – הטיפ הבא הוא עבורכם.
אם עניתם "בוודאי, זה מעסיק אותי לא מעט" -טיפ זה יחזק ויתן דגשים
להמשך התוכן