החברה למתנסים

החברה למתנסים (חל"צ)

קצת על החברה:

החברה למתנ"סים, כחברה ממשלתית, היא החברה הלאומית והמובילה בארץ לקידום קהילות ולעיצוב דמותה של החברה הישראלית כחברה אזרחית צודקת, שוויונית ומועצמת, המגלה מעורבות ואחריות ציבורית ומפעילה מאות מתנ"סים ברחבי הארץ.

המתנ"ס מהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית ותרבותית לכלל היישוב. שערי המתנ"ס פתוחים מרבית שעות היום לכל שכבות האוכלוסייה ולכל הגילאים. הפעילות מגוונת, גמישה ומקיפה נושאים רבים, הכל בהתאם לצורכי התושבים ולרצונם, ותוך שיתופם בוועדות השונות הקובעות את פעילות המתנ"ס.

החברה למתנ"סים, שהוקמה בשנת 1969, היא חברה ממשלתית בבעלות משרד החינוך.  בראשה עומדת מועצת מנהלים, שבין חבריה נציגי ציבור ונציגים של רשויות ממלכתיות ומקומיות ושל מוסדות ציבור שונים. 

180 מתנ"סים פועלים ברחבי הארץ, בערי פיתוח ובשכונות מצוקה, בערים גדולות ואחרות, במועצות מקומיות ואזוריות, בקיבוצים ובמושבים, במגזר היהודי והלא-יהודי כאחד. למרביתם שלוחות הפרוסות בכל רחבי היישוב. מערכת המתנ"סים נחלקת למחוזות גיאוגרפיים, שעל כל אחד מהם מופקד מנהל מחוזי, אשר תפקידו להדריך את מנהל המתנ"ס, ובאמצעותו את הצוות וההנהלה המקומית, במכלול הנושאים שבהם עוסק המתנ"ס, וכן לעמוד בקשר עם רשויות וארגונים באזור. 

המתנ"ס הוא מוסד עצמאי הפועל כחברה בע"מ או כעמותה. בראש כל מתנ"ס מכהנת הנהלה האחראית באופן משפטי וציבורי על ניהולו, על תקציבו ועל התכניות המופעלות בו. ההנהלה מעצבת וקובעת את מדיניות המתנ"ס על-פי צורכי הקהילה ותפיסת העולם של החברה למתנ"סים.
החברה למתנ"סים מפעילה מערכת עניפה של הכשרה והדרכה מקצועית לעובדים. כחלק מתהליך ההדרכה  החברה מפיקה גם פרסומים מקצועיים במגוון תחומים הקשורים לעשייתם של העובדים במתנ"סים. מפאת החשיבות הרבה שמייחסת החברה לכוח אדם מיומן ומקצועי – המשאב היחיד הקיים ברשותה – היא מעודדת את העובדים להשתלם ולהרחיב את השכלתם.

החברה למתנסים

Bookmark the permalink.

Comments are closed